De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mannen over hun vaderschap na partner geweld: een literatuurstudie naar aandachtspunten voor versterking van het vaderschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mannen over hun vaderschap na partner geweld: een literatuurstudie naar aandachtspunten voor versterking van het vaderschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit rapport is als volgt opgebouwd. Na dit eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de methode van onderzoek en de afbakening van de begrippen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is aandacht voor vaderschap en de vier bufferprocessen van Van der Pas. Vanaf het vierde hoofdstuk staan achtereenvolgens de drie onderzoeksvragen van het literatuuronderzoek centraal. In het vierde hoofdstuk zal ingegaan worden op de vraag wat volgens mannen, die geweld plegen jegens hun partner, het effect daarvan is op hun kinderen. In hoofdstuk 5 staan de resultaten weergegeven van de vraag wat de perceptie is van deze mannen op hun vaderschap. Om vervolgens in hoofdstuk 6 in te gaan op interventies ter verbetering van het vaderschap van deze mannen. In de conclusie wordt teruggeblikt op de gevonden resultaten en vooruitgeblikt op de betekenis daarvan voor onderzoek en praktijk. Er zijn twee bijlagen toegevoegd. In de eerste bijlage wordt de afbakening verantwoord en ga ik in op de gemaakte keuzes tijdens de literatuurstudie. De tweede bijlage biedt een overzicht van de gevonden literatuur op kernbegrippen en geeft een inschatting van de waarde en de beperkingen van de gebruikte onderzoeken.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingExpertisecentrum Veiligheid
LectoraatLectoraat Huiselijk geweld en hulpverlening in de keten
Datum2014-07-17
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk